Adi Holzer 2019

 SPØRGSMÅLET OM MENINGEN MED LIVET.

Ihærdigt "at se" fører os længere ind i en selverkendelsesproces og en søgen efter ens eget jeg og hen til spørgsmålet om livets mening. Hele Adi Holzers værk beskæftiger sig igen og igen med denne tese.

Også når værket stadig oftere synes at udtrykke “den Videndes lethed” så kan kun den oprigtigt søgende som Adi Holzer overvinde tilstande, der stammer fra livets dunklere sider.

Kunstneren Adi Holzer viser i sine billedserier: "Livets spejl" og "Alle mine kilder"  en symbiose mellem egne livsbilleder og menneskeskæbner, som har været med til at forme hans kunstneriske verden. Denne symbiose manifesterer sig nu i en art dagbog over hele hans kunstneriske virke.

Et særligt indtryk finder man i serien over Gustav Mahlers symfoni "Das Lied von der Erde": satsen "der Abschied", som i Adi Holzers version bliver til "der Aufstieg", opstigningen til det himmelske. Det har altid været Adi Holzers styrke at beskæftige sig alvorligt og indgående med cykliske temaer.

I de senere år er antallet af offentlige opgaver tiltaget, et tegn på popularitet og anerkendelse af kunstneren. 

Teknikker, som f. eks. at beskæftige sig intensivt med glasmosaik og glasvinduer til kirkerum, som fordrer en opbydelse af af særlig store tekniske kræfter, og i dag kun beherskes af få kunstnere, er for Adi Holzer kunstneriske prioriteter.

Og lige her opnår han en inspiration "fra en anden virkelighed", som har givet Adi Holzer et umiskendeligt særpræg i hele hans værk. En tankens tilsyneladende lethed fører betragteren i en tilstand, hvor denne aner en anden og højere indsigt. Et dybt budskab, der hæver Adi Holzers værk til et intenst kunstnerisk udtryk.

En væsentlig inspirationskilde har altid været musikken. Dette viser sig blandt andet i grafiske serier og lærreder, som er viet til komponister som Mahler, Mozart, Schubert og Bruckner.

Teknisk er Adi Holzer meget alsidig. Hans udtryksmuligheder spænder fra maleri til forskellige raderingsteknikker med over 1000 værksnumre til serigrafi, litografi, bronzeskulpturer, gobeliner, glasmaleri til glasmosaik og glasskulpturer.

Mødet med Adi Holzer er et møde med en fascinerende kunstner, der er åben for verden, et møde, som giver anledning til eftertænksomhed.

Stockerau, Adi Holzers fødeby, har i 2016 æret kunstnerens samlede værker med "Goldenes Kulturehrenzeichen der Stadt Stockerau"

 

S. Karrer, Prof. h.c.

Salzburg, 2019